Ubezpieczenia rolników to dość szeroki temat, związany przede wszystkim z koniecznością wykupienia odpowiednich pakietów ubezpieczeń przez pewną część z nich. Jest to istotne głównie z punktu widzenia tych rolników, którzy podlegają pod przepisy Ustawy z dnia 22 maja 2003 „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi zmianami. Oni będą bowiem zobowiązani do wykupienia niezbędnych ubezpieczeń. W przypadku pozostałych gospodarstw rolnych, będziemy mieć jednakże do czynienia z możliwości wykupienia dobrowolnych ubezpieczeń rolnych.

Kto podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze?

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą, pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, podlegać będą rolnicy, którzy:

  • Posiadają gospodarstwo, w ramach którego uprawiana jest powierzchnia przekraczając 1 ha
  • Podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym – przynajmniej w pewnej części.
  • Są osobami fizycznymi.

W przypadku pozostałych rolników, będzie to co najwyżej dobrowolne ubezpieczenie rolników, które także pozwala na otrzymanie pełnej ochrony ubezpieczeniowej.

Jakie ubezpieczenia należy wykupić?

W ramach ustawowego obowiązku wykupienia ubezpieczenia gospodarstwa rolnego, należy wykupić kilka różnorodnych polis ubezpieczeniowych. Obowiązek ten powstaje w chwili przejęcia gospodarstwa we władanie, niezależnie od sposobu jego przejęcia. Może to więc być przejęcie drogą kupna, jak również dziedziczenia. Aby w pełni wywiązać się z obowiązków nakładanych przez ustawę, należy wykupić następujące ubezpieczenia:

  • Ubezpieczenie OC rolnika – podstawowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Obecnie cena OC rolnika jest stosunkowo przystępna, toteż większość rolników, powinna bez trudności móc sobie pozwolić na wykupienie takiego zabezpieczenia.
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych – niezbędne w celu zabezpieczenia przed skutkami zdarzeń losowych takich jak: wichury, gradobicia, powodzie, podtopienia, osunięcia gruntu. Co ciekawe jest to ubezpieczenie obejmujące także szkody powstałe w wyniku upadku statku powietrznego.
  • Ubezpieczenie upraw rolnych – dotyczące tylko tych rolników, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich. Powinni oni co najmniej 50% upraw rolnych ubezpieczyć od skutków zdarzeń atmosferycznych.
  • Ubezpieczenie pojazdów rolnych – niezależnie od podlegania pod przepisy ustawy, każdy rolnik, jest obowiązany wykupić ubezpieczenie dla posiadanych przez siebie pojazdów rolnych, poruszających po drogach publicznych.

,Mamy więc tutaj cztery podstawowe ubezpieczenia, z czego nie wszystkie są obowiązkowe i nie wszystkie będą dotyczyć wszystkich gospodarstw rolnych. Warto dość precyzyjnie określić sobie, które ubezpieczenia będą obowiązkowe, bowiem ich brak może wiązać się z dość dotkliwymi karami finansowymi. Ubezpieczenie zaś, zawsze może się okazać przydatne, gdyż nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć w toku prowadzenia działalności rolnej.

TAGI

Warning: Use of undefined constant cloogooq - assumed 'cloogooq' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/pager-10/single.php on line 79

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.

=