Odwadnianie metodą igłofiltrową to bardzo ciekawe rozwiązanie, stosowane przede wszystkim w trudnych przypadkach budowlanych. Szczególnie chodzi o przypadki, kiedy prace muszą być prowadzone w terenie podmokłym, o zbyt wysokim poziomie wód gruntowych. W takich okolicznościach, w pierwszej kolejności trzeba doprowadzić do teren do stanu umożliwiającego realizację robót, czyli obniżyć poziom wody gruntowej i pozbyć się tej, zalegającej na powierzchni. W tym celu nie da się wykorzystać zwykłych pomp zatapialnych, bowiem nie będą one w stanie skutecznie odsysać wody znajdującej się w gruncie. Tutaj jedynym rozwiązaniem będą zestawy igłofiltrowe i wspomniane przez nas już odwadnianie metodą igłofiltrową.

Co wchodzi w skład zestaw igłofiltrowego?

Jak sama nazwa wskazuje, zestaw igłofiltrowy składa się z większej liczny elementów. Tutaj wyszczególnimy trzy podstawowe elementy, które stanowią najważniejsze elementy zestawu. Do tego dojdą oczywiście różnorodne złączki, kolanka i redukcje, które jednak zawsze potrzebne są w każdej instalacji, a tutaj niewątpliwie do czynienia mamy właśnie z instalacją. W tym przypadku z instalacją igłofiltrową.

Tak więc, każdy zestaw igłofiltrowy składa się z następujących elementów:

  • Igłofiltry – czyli specjalne rury PVC o średnicy 32 lub 63mm (1” i 2”), które wprowadzone są do gruntu na odpowiednią głębokość celem odsysania wody gruntowej. Część wprowadzona do gruntu zakończona jest perforowaniem, które ułatwia zasysanie wody i zabezpiecza igłofiltry przed zatykaniem się.
  • Kolektory ssawne – rury o większej średnicy, do których podłączone są igłofiltry. Ich zadaniem jest transportować odessaną wodę do agregatu pompowego.
  • Agregat pompowy – specjalny agregat, wytwarzający w całej instalacji podciśnienie, dzięki któremu woda gruntowa jest odsysana przez igłofiltry. Następnie woda ta trafia do drugiej jego części, gdzie jest odpompowywana na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość.

Te trzy elementy wchodzą w skład każdego zestawu igłofiltrowego, a szczelność połączeń między nimi będzie odgrywać znaczną rolę. Jakiekolwiek nieszczelności będą prowadzić do obniżenia wydajności instalacji, a w pewnym momencie nawet do braku możliwości dalszej pracy instalacji.

Jak przeprowadzane jest odwadnianie metodą igłofiltrową?

Aby przeprowadzić odwadnianie metodą igłofiltrową przede wszystkim należy prawidłowo zamontować całą instalację. Igłofiltry powinny być wpłukane do gruntu na głębokość co najmniej pół metra większą niż planowana głębokość prowadzenia robót ziemnych. Kolejne igłofiltry montowane będą w odstępach 0,5-1m, w zależności od ilości napływającej wody gruntowej. Bardzo ważne jest także dobranie odpowiedniego agregatu do ilości i średnicy igłofiltrów. Agregaty przeznaczone do pracy z igłofiltrami są pod tym kątem dość precyzyjnie oznaczone. Dzięki temu z góry wiemy, ile igłofiltrów danej średnicy, agregat jest w stanie bezproblemowo obsłużyć. Większa ich ilość, niestety przyczyni się do obniżenia wydajności ssawnej zestawu.
Po uruchomieniu agregatu, w instalacji wytwarza się podciśnienie, które prowadzi do odsysania wody znajdującej się w gruncie i jej pompowanie poprzez kolektory i agregat na bezpieczną odległość. W zależności od ilości znajdującej w gruncie wody, po upływie odpowiedniego czasu, jest wystarczająco sucho aby móc bezpiecznie przystąpić do prowadzenia robót ziemnych. Co więcej, świeżo napływająca woda gruntowa nie ma szans przedostania się na teren objęty robotami, gdyż na bieżąco jest odsysana przez pracującą instalację igłofiltrową.

TAGI
Wpisane w: Pompy i odwadnianie     Tagi: ,

Warning: Use of undefined constant cloogooq - assumed 'cloogooq' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/pager-10/single.php on line 79

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.

=