zbozeW trakcie prowadzenia prac rolniczych, bardzo często może dojść do wyrządzenia szkody osobom trzecim, które będą polegały obowiązkowi rekompensaty. Jeszcze zupełnie nie tak dawno, bo jakieś 20 lat temu, większość rolników nie posiadała żadnych polis ubezpieczeniowych z tego tytułu, wobec czego, byli obowiązani naprawić szkody powstałe w wyniku prowadzenia gospodarstwa z własnej kieszeni. Obecnie jednak zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, każdy rolnik prowadzący gospodarstwo o powierzchni powyżej 1ha, ma obowiązek wykupienia polisy ubezpieczenia OC, dzięki czemu za szkody powstałe w wyniku prowadzenia gospodarstwa, nie będzie odpowiadać własnym majątkiem, a rekompensatę wypłacać będzie ubezpieczalnia.

Przykłady szkód powodowanych w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Aby lepiej zobrazować całą sytuację warto przytoczyć sobie jakiś przykład szkód, które może wyrządzić rolnik, lub tez osoba działająca w jego imieniu w toku prowadzenia gospodarstwa rolnego. Może to być na przykład kolizja z pojazdem samochodowym, podczas dojazdu maszyną rolniczą na pole uprawne. Może to być także uszczerbek na zdrowiu pracownika w wyniku spadającej z dachu deski. Przykładów można znaleźć bez liku. Ważne jest jednak, aby szkody powstały w wyniku działania rolnika lub osób działających w jego imieniu, lub tez wskutek zaniechania (przykład drugi, w którym rolnik nie zadbał o naprawę dachu).

Kogo dotyczy obowiązkowe ubezpieczenie.

Jak już wspomnieliśmy obowiązkowe ubezpieczenie rolników dotyczy osób fizycznych, prowadzących działalność rolniczą na areale uprawnym o powierzchni przekraczającej 1ha. Niemniej jednak, trzeba tutaj jeszcze spełnić jeden warunek, a jest nim konieczność odprowadzania przez rolnika w całości lub tez części podatku rolnego. W przypadkach przeciwnych, nie zachodzi obowiązek wykupu ubezpieczenia rolnego.

Gdzie kupić ubezpieczenie rolnicze.

W sytuacji, kiedy dany rolnik podlegać będzie obowiązkowym ubezpieczeniom rolnym, warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniej polisy. Trzeba tutaj także pamiętać, iż nie każda polisa ubezpieczenia rolniczego będzie taka sama. W zależności od ubezpieczalni będziemy mieli do czynienia z różnymi opłatami, jak i z różnymi regulacjami dotyczącymi wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia. Dlatego też, warto tutaj poszukać profesjonalnego doradcę ubezpieczeniowego, który pomoże wybrać polisę spełniającą wymagania danego rolnika. A trzeba pamiętać o tym, iż w każdym przypadku potrzeby rolnika w zakresie wykupu polisy ubezpieczeniowej będą inne. Jednemu w zupełności wystarczy polisa podstawowa, innemu zaś z racji specyficznych warunków gospodarstwa, niezbędna będzie zupełnie inna, indywidualnie przygotowana polisa.

Niezależnie jednak od wszystkiego, trzeba przyznać, iż obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze mają swoje uzasadnienie, a dzięki ich wykupieniu przez rolnika, może on spać spokojniej, gdyż nawet w bardzo krytycznych sytuacjach, zawsze będzie mógł odebrać świadczenia z ubezpieczalni, na pokrycie wyrządzonych szkód, czy też strat związanych z działaniem sił przyrody.

TAGI

Warning: Use of undefined constant cloogooq - assumed 'cloogooq' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/pager-10/single.php on line 79

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.

=