instalacja igłofiltrowaWykorzystywanie instalacji igłofiltrowych to w ostatnim czasie coraz częstsza technologia odwodnienia, bowiem zapewnia nam ona bardzo skuteczne podejście do pozbywania się wody zarówno tej zalegającej na powierzchni, jak i wód gruntowych ze stosunkowo rozległego nawet terenu. Technologia ta wykorzystywana jest na przykład podczas budowy dróg i autostrad, w przypadku kiedy nitka drogowa musi przecinać teren podmokły, lub teren o zbyt wysokim poziomie wód gruntowych. Tutaj jednak koniecznie jest jeszcze wykonanie odpowiedniego drenażu, celem zabezpieczenia terenu w przyszłości, aby droga nie mogła ulec żadnym uszkodzeniom powodowanym nadmierną ilością wód gruntowych.  Czytaj dalej »