Kategoria: (Rolnictwo) Autror: grawertop Data: 21 mar 2021

Jedną z najważniejszych kwestii dla każdego rolnika prowadzącego działalność rolną na areale uprawnym o łącznej powierzchni 1 ha i opłacającego w części lub całości podatek rolny, jest obowiązek wykupienia polisy ubezpieczenia rolniczego. Jest to obowiązek nakładany przez ustawę (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.), która bardzo precyzyjnie opisuje, kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia i w jakim zakresie. Warto tutaj jednak przynajmniej zgrubnie opisać sobie te kwestie i zagadnienia, aby wszyscy, którzy mogą takowemu obowiązkowi podlegać, wiedzieli w jakim zakresie dotyczy ich obowiązek i jaka będzie im z tego tytułu przysługiwać ochrona ubezpieczeniowa. Czytaj dalej »