logoOd kilku lat, bo od roku 2003 obowiązuje w naszym kraju zupełnie nowa ustawa, dotycząca obowiązkowych ubezpieczeń, w myśl której rolnicy posiadający gospodarstwa większe niż jeden hektar obowiązani są do podpisania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, za szkody powstałe na rzecz osób trzecich w wyniku prowadzenia działalności rolniczej. Dzięki temu ubezpieczeniu, można zapewnić sobie świadczenia na rzecz osób poszkodowanych także w przypadku kiedy szkoda powstaje w wyniku działania innych osób, pozostających w stanie wykonywania pracy na rzecz ubezpieczonego rolnika, czyli jego pracowników, wspierających go w pracach sąsiadów, czy tez członków jego rodziny wykonujących stale prace w gospodarstwie. Warto tutaj jednak przyjrzeć się nieco bliżej wszystkim aspektom związanych z obowiązkowością tego typu ubezpieczeń, aby rozwiać wszelkie pojawiające się w tym zakresie wątpliwości.

Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników

Jak już wspomnieliśmy, obowiązkiem ubezpieczenia jest objęty każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni użytkowej przekraczającej jeden hektar. Ponadto warto tutaj także pamiętać o tym, iż nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o właściciela gospodarstwa, ale także o jego najemców. Obowiązek zaś powstaje w dniu objęcia gospodarstwa w użytkowanie. Jednym słowem obowiązkowe ubezpieczenie rolników będzie tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem, dzięki któremu wszystkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich, w wyniku działań związanych z prowadzeniem gospodarstwa, będą pokrywane z ubezpieczenia, oczywiście w ramach odpowiedniej wysokości określonej w umowie ubezpieczeniowej, która obowiązuje prze jeden rok od dnia zawarcia i opłacenia składki, która także nie należy tutaj do najwyższych.

Ubezpieczenia dobrowolne.

Mamy tutaj także do czynienia z całą gam a ubezpieczeń dobrowolnych, którymi objęci będą wszyscy rolnicy nie zaliczający się do grupy podlegającej ubezpieczeniom obowiązkowym. Poza ubezpieczeniami OC, mamy także do czynienia z ubezpieczeniami maszyn i zabudowania rolnego. Chodzi tutaj o ubezpieczenie się na wypadek niefortunnych zdarzeń wynikających na przykład z działania negatywnych warunków atmosferycznych. Jednym słowem jest to ubezpieczenie od skutków wichury, deszczu, ognia, czy też innych klęsk żywiołowych. Warto tutaj także wspomnieć o tym, iż tego rodzaju ubezpieczenie jest jak najbardziej rozsądnym rozwiązaniem, bowiem w przypadku gdyby wielu rolników poszkodowanych w czasie wielkiej powodzi posiadało tego rodzaju ubezpieczenia, nie mieliby następnie trudności z odbudowaniem swoich gospodarstw. Niestety nie posiadali tego rodzaju ubezpieczeń, wobec czego wiele gospodarstw, niestety do dziś nie podniosło się z zatrważających rozmiarów klęski.

Generalnie więc, jeśli chodzi o dobrowolne OC rolnika to będzie ono miało miejsce w przypadku prowadzenia gospodarstwa mniejszego niż jeden hektar.

Generalnie rzecz więc ujmując, ubezpieczenia dla rolników, zarówno te w wymiarze dobrowolnym, jak i obowiązkowym, będą tutaj bardzo ważnym aspektem na który zawsze warto zwrócić uwagę. Należy o nim pamiętać, bowiem za stosunkowo nieduże pieniądze, można uzyskać pełne zabezpieczenie w obliczu nieszczęśliwych wypadków w czasie prowadzenia działalności rolniczej.

TAGI

Warning: Use of undefined constant cloogooq - assumed 'cloogooq' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/pager-10/single.php on line 79

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.

=