Konieczność zakupu odpowiedniej polisy OC dla rolnika, spoczywa przede wszystkim na tej grupie gospodarstw która spełnia przesłanki zawarte w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.). Chodzi tutaj o gospodarstwa o areale upraw rolnych przekraczającym jeden hektar, które ponadto rozliczają się w całości lub przynajmniej w części podatkiem rolnym. Jeśli więc którykolwiek z rolników nie spełnia tych przesłanek, nie będzie objęty tym obowiązkiem. Niemniej jednak wykup polisy OC dla rolników, także w ich przypadku może być bardzo korzystny. W końcu, jakby nie spojrzeć, różnorodne wypadki zdarzają się rolnikom niezależnie od wielkości posiadanych upraw rolnych.

Czy wykup polisy OC dla rolników jest kosztowny?

Oczywiście wykup polisy OC dla rolników to pewne koszty. Jednakże bądźmy szczerzy, są to koszty stosunkowo niskie. Można nawet powiedzieć, iż niewspółmiernie niskie do poziomu ochrony jaki gwarantuje polisa. Najtańsza oferta zaczyna się już w granicach 100 PLN rocznie. Za tak niskie pieniądze można zagwarantować się pełną ochronę w przypadku różnorodnych zdarzeń. Chodzi przede wszystkim o zdarzenia, kiedy w trakcie prowadzenia prac związanych z działalnością rolniczą dochodzi do wyrządzenia szkody na rzecz osób trzecich. W takich sytuacjach, trzeba będzie bowiem wypłacić zadośćuczynienie osobie poszkodowanej. Przy braku odpowiedniej polisy OC, koszty zadośćuczynienia rolnik musiałby pokrywać z własnej kieszeni. Niejednokrotnie mogłoby się to wiązać z koniecznością zaciągnięcia kredytu czy też sprzedaży istotnych maszyn rolniczych.

Jednym słowem wykup polisy OC dla rolników, jest jak najbardziej korzystny dla każdego gospodarstwa. Niezależnie od tego, czy zgodnie z zapisami ustawy, będzie to ubezpieczenie obowiązkowe czy też w pełni dobrowolne. Zabezpieczenie na wypadek różnych zdarzeń jest przydatne dla każdego gospodarstwa rolnego. Tak więc dobrowolna polisa OC rolników jest produktem bardzo korzystnym, niezależnie od tego czy gospodarstwo musi ją wykupić czy też nie.

Jakie dodatkowe ubezpieczenia warto wykupić?

Oczywiście wykup polisy OC dla rolników będzie tutaj priorytetowy. Niemniej jednak równie istotna jest polisa ubezpieczenia budynków rolnych. Dotyczyć będzie ona zabudowań spełniających następujące warunki:

  • Ich powierzchnia przekracza 20 m2
  • Są trwale połączone z gruntem
  • Posiadają fundamenty, ściany oraz są pokryte dachem.

Tego typu budynki w myśl wspomnianej ustawy podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenia rolne. Jeśli więc rolnicy nie spełniający przesłanek zawartych w ustawie posiadają zabudowania spełniające te wymagania, mogą je ubezpieczyć dobrowolnie. Jest to bardzo pożyteczne, bowiem zapewnia pełną ochronę w razie zdarzeń o charakterze naturalnym takich jak: powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne, osunięcia ziemi, tąpnięcia, gradobicia, huragany.

Takie zdarzenia mogą się pojawiać stosunkowo często, tym bardziej teraz, w dobie intensywnych zmian klimatycznych. Dlatego też, wykupienie tego typu ubezpieczenia na pewno podniesie poziom stabilizacji działalności danego gospodarstwa rolnego.

TAGI

Warning: Use of undefined constant cloogooq - assumed 'cloogooq' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/pager-10/single.php on line 79

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.

=