zastosowanie geosiatkiZastosowanie geosiatki jest obecnie bardzo szerokie w wielu przypadkach inwestycji budowlanych. Jest to bowiem materiał geosyntetyczny o doskonałych właściwościach. Tym bardziej, iż geosiatki wytwarzane są z różnych materiałów, a co za tym idzie, mogą charakteryzować się zróżnicowanymi właściwościami. To wszystko przekłada się na poszerzanie spektrum zastosowania tego materiału geosyntetycznego. Obecnie więc, zastosowanie geosiatki jest wyjątkowo szerokie, a wszystko wskazuje na to, iż w najbliższym czasie, spektrum jej zastosowania będzie w dalszym ciągu się poszerzać.

Dlaczego zastosowanie geosiatki jest tak korzystnym rozwiązaniem w wielu sytuacjach?

Wynika to przede wszystkim z jej podstawowych właściwości. Najczęściej geosiatka ma strukturę nakładających się na siebie pasm włókien z materiałów syntetycznych w układzie prostopadłym. Pozwala to na skuteczną współpracę geosiatki z kruszywem budowlanym czy też gruboziarnistym gruntem. Kruszywo oraz grunt mogą skutecznie zazębiać się w strukturze geosiatki, co pozwala na stabilizację konkretnej warstwy gruntu.

Najczęstsze zastosowanie geosiatki:

  • Stabilizacja warstw gruntu
  • Stabilizacja warstwy podbudowy pod nawierzchniami bitumicznymi czy też brukowanymi.
  • Wzmacnianie nasypów kamiennych i gruntowych

Bardzo często są one stosowane wraz z geowłókninami oraz geotkaninami, jako geokompozyty. Pozwala to na jednoczesne zapewnienie wzmacniania warstw gruntu i podbudowy oraz zapewnienie funkcji hydraulicznych. Dzięki takiemu połączeniu, warstwy podbudowy będą nie tylko stabilne, ale także odporne na zamulanie, bowiem geowłókniny zapewnią skuteczny przepływ wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, a jednocześnie zatrzymają drobne frakcje gruntu.

Rodzaje stosowanych geosiatek w budownictwie inżynieryjnym.

W zakresie stosowanych typów geosiatek, możemy wyróżnić podział ze względu na materiał wykonania oraz na kierunkowość. W kwestii pierwszej mamy geosiatki wykonywane z następujących materiałów

  • Polipropylen,
  • polietylen,
  • poliestr,
  • włókno szklane

W zakresie kierunkowości, geosiatki możemy podzielić na następujące rodzaje:

  • Geosiatki jednokierunkowe – charakteryzują się wysoką odpornością na rozciąganie w podłużnym kierunku. Wykazują także niewielką podatność na wydłużanie oraz ograniczonym pełzaniem. Stosowane są do wzmacniania i stabilizacji gruntu poprzez jego zbrojenie. Podnoszą poziom sztywności oraz zwartości skarp i narzutów, jak również zapewniają wzmocnienie gruboziarnistych warstw gruntu.
  • Geosiatki wielokierunkowe (dwu i trzykierunkowe) – pozwalają na wzmocnienie i stabilizację gruntu, górnych warstw dróg czy też wzmacnianie torowisk kolejowych. Charakteryzują się wysokim poziomem wytrzymałości na rozciąganie podłużne oraz poprzeczne przy zachowaniu niedużej podatności na wydłużanie.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż szerokie zastosowanie geosiatek wynika z dużego rozrzutu ich rodzajów i typów. Każdy rodzaj może znajdywać zupełnie inne zastosowania. Przede wszystkim jednak pełnią one funkcję w zakresie wzmacniania i zbrojenia słabych warstw gruntu, czy też warstw podatnych na silne obciążenia eksploatacyjne. Dzięki zastosowaniu geosiatek, możemy osiągnąć znaczne wydłużenie żywotności realizowanych konstrukcji w budownictwie inżynieryjnym.

TAGI

Warning: Use of undefined constant cloogooq - assumed 'cloogooq' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/pager-10/single.php on line 79

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.

=