Bielsko Biała – Radca prawny,Adwokat

Wpis sponsorowany

Adwokat Bielsko Biała, Radca prawny Bielsko Biała

Kancelarie adwokatów i radców prawnych – Englert, Sobol, Tymosiewicz („K-EST”)

Cechowa 23, 43-300 Bielsko-Biała tel. 33 496 61 14

Kancelarie „K-EST” oferują usługi prawników w ramach kompleksowej obsługi przedsiębiorstw a także prowadzenie konkretnych zlecanych spraw. Obsługiwane zagadnienia dotyczą prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i gospodarczego.

Wybrane przykładowe usługi adwokata i radcy prawnego: zakres usług

Usługi w sprawach gospodarczych i handlowych dla przedsiębiorstw:

 • doradztwo w zakresie prawa kontraktowego;
 • negocjowanie i przygotowywanie projektów umów;
 • reprezentację w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych;
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism przedprocesowych i procesowych;
 • opinie i ekspertyzy;
 • obsługa spraw dochodzenia odszkodowań oraz windykacji;

Spraw

 • bieżące doradztwo prawne;
 • obsługa prawna przy sprzedaży i nabywaniu przedsiębiorstw, nieruchomości oraz zbywaniu i nabywaniu udziałów w spółkach,;
 • bieżącą obsługę korporacyjną organów spółek, zarządu;
 • organizowanie zgromadzeń wspólników oraz przygotowywanie projektów uchwał i aktów prawnychspółki;

Usługi w zakresie spraw karnych:

 • obrona w procesach na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,w sprawach sądowych, w sprawach o wykroczenia
 • porady prawne z zakresu prawa karnego;
 • sporządzanie opinii i ekspertyz;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w procesie karnyml

Usługi adwokata i radcy prawnego w sprawach administracyjnych

 • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego;
 • opinie i ekspertyzy w zakresie spraw administracyjnych
 • reprezentowania w postępowaniach przed organami pierwszej instancji, organami odwoławczymi jak i przed sądami administracyjnymi;
 • pisma, podania , żądania wyjaśnień, odwołań, zażaleń,skargi oraz skarg.

Sprawy cywilne, opiekuńcze, rodzinne, sprawy związane z prawem pracy:

 • doradztwo;
 • opinie i ekspertyzy prawne;
 • reprezentacja w trakcie spraw sądowych;
 • dochodzenie odszkodowań;
 • prowadzenie spraw o alimenty;
 • postępowania egzekucyjne;
 • przeprowadzanie postępowań negocjacyjnych;
 • umowy – sporządzanie, doradztwo, opiniowanie
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism związanych z procesem prawnym;
 • wsparcie prawne w zakresie windykacji;

Kancelarie adwokatów i radców prawnych – Englert, Sobol, Tymosiewicz („K-EST”)‎

Cechowa 23, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 496 61 14

www.adwokaciiradcy.pl

(Adwokat, Radca Prawny Bielsko Biała)