Archiwum: ‘Rolnictwo’ Category

Kategoria: (Rolnictwo) Autror: grawertop Data: 27 paź 2021

Wielu rolników skarży się na wysokie koszty ubezpieczenia rolniczego. Niemniej jednak, patrząc na to całe zagadnienie z nieco bliższej perspektywy, można zauważyć, iż koszty te, wcale nie są aż tak bardzo wygórowane. Co więcej, są one ściśle uzależnione od wielkości gospodarstwa. Tak więc, większe gospodarstwa, które siłą rzeczy mają większe dochody będą ponosić większe koszty. Będą też w większym stopniu narażone na różne zdarzenia losowe, które mogą się przyczynić do powstania szkód objętych ubezpieczeniem. Warto więc przyjrzeć się dokładnie kwestii tego jak wyglądają koszty ubezpieczenia rolniczego, zamiast z góry narzekać na ich wysokość. Czytaj dalej »

Kategoria: (Rolnictwo) Autror: grawertop Data: 21 mar 2021

Jedną z najważniejszych kwestii dla każdego rolnika prowadzącego działalność rolną na areale uprawnym o łącznej powierzchni 1 ha i opłacającego w części lub całości podatek rolny, jest obowiązek wykupienia polisy ubezpieczenia rolniczego. Jest to obowiązek nakładany przez ustawę (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.), która bardzo precyzyjnie opisuje, kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia i w jakim zakresie. Warto tutaj jednak przynajmniej zgrubnie opisać sobie te kwestie i zagadnienia, aby wszyscy, którzy mogą takowemu obowiązkowi podlegać, wiedzieli w jakim zakresie dotyczy ich obowiązek i jaka będzie im z tego tytułu przysługiwać ochrona ubezpieczeniowa. Czytaj dalej »

Kategoria: (Rolnictwo) Autror: grawertop Data: 25 paź 2020

Konieczność zakupu odpowiedniej polisy OC dla rolnika, spoczywa przede wszystkim na tej grupie gospodarstw która spełnia przesłanki zawarte w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.). Chodzi tutaj o gospodarstwa o areale upraw rolnych przekraczającym jeden hektar, które ponadto rozliczają się w całości lub przynajmniej w części podatkiem rolnym. Jeśli więc którykolwiek z rolników nie spełnia tych przesłanek, nie będzie objęty tym obowiązkiem. Niemniej jednak wykup polisy OC dla rolników, także w ich przypadku może być bardzo korzystny. W końcu, jakby nie spojrzeć, różnorodne wypadki zdarzają się rolnikom niezależnie od wielkości posiadanych upraw rolnych. Czytaj dalej »

Kategoria: (Rolnictwo) Autror: grawertop Data: 20 mar 2020

Ubezpieczenia rolników to dość szeroki temat, związany przede wszystkim z koniecznością wykupienia odpowiednich pakietów ubezpieczeń przez pewną część z nich. Jest to istotne głównie z punktu widzenia tych rolników, którzy podlegają pod przepisy Ustawy z dnia 22 maja 2003 „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi zmianami. Oni będą bowiem zobowiązani do wykupienia niezbędnych ubezpieczeń. W przypadku pozostałych gospodarstw rolnych, będziemy mieć jednakże do czynienia z możliwości wykupienia dobrowolnych ubezpieczeń rolnych.

Czytaj dalej »
Kategoria: (Rolnictwo) Autror: grawertop Data: 12 gru 2018

ubezpieczenie rolne od sutków pogodowychKażdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne powinien posiadać odpowiednie pakiety ubezpieczeniowe. Niektóre z nich będą obowiązkowe, a niektóre dobrowolne. Niektóre z kolei obowiązkowe tylko dla pewnych grup rolników. Warto sobie powiedzieć o tych ubezpieczeniach kilka słów więcej. Będzie to z całą pewnością bardzo interesujący temat, przede wszystkim dla rolników, jak również dla osób, które gospodarstwo rolne prowadzić chcą w najbliższej przyszłości. Jest to bowiem wyraźna wskazówka, co do tego, z jakimi kosztami należy się liczyć od samego początku prowadzenia gospodarstwa. Czytaj dalej »

Kategoria: (Rolnictwo) Autror: grawertop Data: 30 lis 2017

4797352697_2cd5dfb906_zGospodarstwa rolne w naszym kraju są objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo w razie zaistnienia zdarzeń losowych. Chodzi tutaj zarówno o zdarzenia związane z klęskami żywiołowymi, jak i zwykłe wypadki, zdarzające się w bezpośrednim następstwie prowadzenia działalności rolniczej. Do tego dochodzą także wszelkiego rodzaju dobrowolne ubezpieczenia rolnicze, niemniej jednak najważniejsze i w największym stopniu zabezpieczające rolnictwo będą ubezpieczenia obowiązkowe, które mimo dość niewygórowanych kwot, przez wielu rolników w dalszym ciągu uważane są za zbędne i omijane. Czytaj dalej »

Kategoria: (Rolnictwo) Autror: grawertop Data: 21 wrz 2016

zbozeW trakcie prowadzenia prac rolniczych, bardzo często może dojść do wyrządzenia szkody osobom trzecim, które będą polegały obowiązkowi rekompensaty. Jeszcze zupełnie nie tak dawno, bo jakieś 20 lat temu, większość rolników nie posiadała żadnych polis ubezpieczeniowych z tego tytułu, wobec czego, byli obowiązani naprawić szkody powstałe w wyniku prowadzenia gospodarstwa z własnej kieszeni. Obecnie jednak zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, każdy rolnik prowadzący gospodarstwo o powierzchni powyżej 1ha, ma obowiązek wykupienia polisy ubezpieczenia OC, dzięki czemu za szkody powstałe w wyniku prowadzenia gospodarstwa, nie będzie odpowiadać własnym majątkiem, a rekompensatę wypłacać będzie ubezpieczalnia. Czytaj dalej »

Kategoria: (Rolnictwo) Autror: grawertop Data: 4 gru 2013

logoOd kilku lat, bo od roku 2003 obowiązuje w naszym kraju zupełnie nowa ustawa, dotycząca obowiązkowych ubezpieczeń, w myśl której rolnicy posiadający gospodarstwa większe niż jeden hektar obowiązani są do podpisania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, za szkody powstałe na rzecz osób trzecich w wyniku prowadzenia działalności rolniczej. Dzięki temu ubezpieczeniu, można zapewnić sobie świadczenia na rzecz osób poszkodowanych także w przypadku kiedy szkoda powstaje w wyniku działania innych osób, pozostających w stanie wykonywania pracy na rzecz ubezpieczonego rolnika, czyli jego pracowników, wspierających go w pracach sąsiadów, czy tez członków jego rodziny wykonujących stale prace w gospodarstwie. Warto tutaj jednak przyjrzeć się nieco bliżej wszystkim aspektom związanych z obowiązkowością tego typu ubezpieczeń, aby rozwiać wszelkie pojawiające się w tym zakresie wątpliwości. Czytaj dalej »

Kategoria: (Ogród, Rolnictwo) Autror: kp Data: 31 maj 2009

Ogród to dla wielu nie tylko przestrzeń, na której rosną różnorakie rośliny ozdobne, drzewa, krzewy ale przede wszystkim miejsce, w którym można odpocząć. Czytaj dalej »