4797352697_2cd5dfb906_zGospodarstwa rolne w naszym kraju są objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo w razie zaistnienia zdarzeń losowych. Chodzi tutaj zarówno o zdarzenia związane z klęskami żywiołowymi, jak i zwykłe wypadki, zdarzające się w bezpośrednim następstwie prowadzenia działalności rolniczej. Do tego dochodzą także wszelkiego rodzaju dobrowolne ubezpieczenia rolnicze, niemniej jednak najważniejsze i w największym stopniu zabezpieczające rolnictwo będą ubezpieczenia obowiązkowe, które mimo dość niewygórowanych kwot, przez wielu rolników w dalszym ciągu uważane są za zbędne i omijane.

Kogo dotyczy obowiązkowe ubezpieczenie rolne?

Warto tutaj w pierwszej kolejności powiedzieć sobie, iż obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej dotyczy tylko tych rolników, którzy uprawiają areał upraw rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej jeden hektar oraz w części lub w całości opłacają podatek rolny. Wyjątkiem będą wszelkiego rodzaju instytucje, spółki rolne i spółdzielnie, które ubezpieczone są w myśl odrębnych przepisów prawa.

Co daje ubezpieczenie rolne?

Przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć, iż ubezpieczenie obejmujące budynki rolne będzie jednym ze zdecydowanie najważniejszych w tym przypadku, bowiem gwarantuje bezpieczeństwo w wyniku zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych. Wszelkiego rodzaju powodzie, gradobicia, huragany, czy też nawet przypadkowe zaprószenie ognia będzie znajdywać się pod ochroną tego typu ubezpieczeń. Jest to bardzo ważne, aby posiadać takową polisę ubezpieczeniową, gdyż w przeciwnym przypadku, bardzo często może dojść do likwidacji całego gospodarstwa.

Obowiązek ubezpieczenia stał się aktem prawnym niejako w wyniku wydarzeń z roku 1997 roku, kiedy to tysiące gospodarstw rolnych, zostało zniszczonych przez wielką powódź, a zdecydowana większość z nich nie posiadała wykupionych polis ubezpieczeniowych. Oczywiście w jakiś sposób trzeba było gospodarstwa ratować, toteż rząd musiał sięgnąć do kieszeni podatnika i wydawać grube sumy na ratowanie nieroztropnych rolników, którym szkoda było kilkaset złotych na własne bezpieczeństwo. Obecnie więc stało się to obowiązkiem, którego nieprzestrzeganie wiąże się z sankcjami karnymi i finansowymi, co i tak tylko w niewielkim stopniu jest egzekwowane.

Dobrowolne ubezpieczenie rolne.

Oczywiście jest jeszcze pojęcie takie jak dobrowolne ubezpieczenie rolników i będzie ono dotyczyć przede wszystkim gospodarstw mniejszych niż jeden hektar, oraz kwestii dodatkowych pakietów ubezpieczeniowych, poszerzających ochronę gospodarstwa o inne zdarzenia niż wymienione w ustawie. Generalnie rzecz ujmując, można tutaj przyjąć założenie, iż skoro rolnicy mają poważne opory z wykupieniem obowiązkowego pakietu ubezpieczeń, to tym bardziej nie będą skłonni do wykupienia ubezpieczeń dobrowolnych, niemniej jednak gwoli ścisłości i wyczerpania tematu, trzeba było o tym zagadnieniu wspomnieć w tym miejscu.

TAGI

Warning: Use of undefined constant cloogooq - assumed 'cloogooq' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/pager-10/single.php on line 79

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.

=