Jedną z najważniejszych kwestii dla każdego rolnika prowadzącego działalność rolną na areale uprawnym o łącznej powierzchni 1 ha i opłacającego w części lub całości podatek rolny, jest obowiązek wykupienia polisy ubezpieczenia rolniczego. Jest to obowiązek nakładany przez ustawę (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.), która bardzo precyzyjnie opisuje, kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia i w jakim zakresie. Warto tutaj jednak przynajmniej zgrubnie opisać sobie te kwestie i zagadnienia, aby wszyscy, którzy mogą takowemu obowiązkowi podlegać, wiedzieli w jakim zakresie dotyczy ich obowiązek i jaka będzie im z tego tytułu przysługiwać ochrona ubezpieczeniowa.

Obowiązek ubezpieczenia.

Jak już wspomnieliśmy, obowiązkowi ubezpieczenia zgodnie z wspomnianą wyżej ustawą podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność rolną i posiadające areał uprawny o łącznej powierzchni powyżej 1 ha. Warto tutaj powiedzieć od razu, iż dobrowolna polisa OC rolników nie jest w tym przypadku niczym nadzwyczaj kosztownym. Roczny koszt może tutaj wynosić, w zależności od ubezpieczalni od nieco powyżej 100 PLN, wzwyż. Oczywiście w ramach konkretnych pakietów ubezpieczenia będzie się także zmieniać zakres ochrony, przy czym przy tych najniższych wariantach będziemy mieć do czynienia z podstawowym zakresem, który w większości przypadków będzie się sprawdzać perfekcyjnie. Bardzo istotną kwestią jest także to, iż ustawa nakłada jedynie obowiązek wykupienia polisy ubezpieczenia rolniczego, natomiast nie precyzuje ubezpieczalni, wobec czego rolnik może dowolnie zmieniać ubezpieczalnię co roku, w zależności od potrzeb i zmieniających się ofert. Jest to więc dość wygodne i mało uciążliwe finansowo, a w zamian za to rolnik dostaje pełną ochronę ubezpieczeniową od zdarzeń losowych, co w wielu przypadkach może się okazać wręcz zbawienne.

Wypadki a ubezpieczenie.

W ramach prowadzenia działalności rolnej, bardzo często mogą też mieć miejsce zdarzenia losowe w których poszkodowanymi będą osoby trzecie. Tutaj tak samo jak w przypadku prowadzenia pojazdów samochodowych, koniecznością jest wykupienie ubezpieczenia OC, które będzie obejmować takiego rodzaju zdarzenia losowe. Warto wspomnieć, iż OC gospodarstwa rolnego jest kwestią odrębną od OC poszczególnych pojazdów zarejestrowanych na danego rolnika i nie mogą być traktowane zamiennie. OC pojazdów powinno być opłacane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. OC gospodarstwa rolnego zaś, będzie tylko dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia zdarzeń, które nie będą podlegać pod prawo o ruchu drogowym, a takowe także bardzo często miewają miejsce. Generalnie jednak trzeba powiedzieć, iż ubezpieczenia te nie stanowią zbyt wielkiego obciążenia finansowego dla rolnika, a w wielu kwestiach będą stanowić o bezpieczeństwie całego gospodarstwa. Można więc powiedzieć, iż ustawodawca poniekąd, wymuszając zakupienie ubezpieczenia rolniczego, pomyślał za rolników, którzy sami od siebie takowego ubezpieczenia z całą pewnością by nie wykupili.

TAGI

Warning: Use of undefined constant cloogooq - assumed 'cloogooq' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/pager-10/single.php on line 79

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.

=